Thuis wordt de basis gelegd voor de taalvaardigheid van kinderen. Wanneer je samen thuis bewust en spelenderwijs bezig bent met taal, kan je kind goed van start op school!

Daarom biedt het team van Taal Begint Thuis, samen met scholen, kinderdagverblijven, bibliotheken en consultatiebureaus, handvatten om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en ondersteunen.

Zie voor alle informatie de website van Taal Begint Thuis.

In het project Gewoon Mediawijzer werkt Stichting Tommie en Charlie samen met Shapers en de leraren van de speciale school De Ziep in Didam (onderdeel van De Onderwijsspecialisten). In dit project wordt mediawijsheid structureel en kwalitatief hoogwaardig in het dagelijks speciaal onderwijs ingebed. Dit gebeurt in co-creatie, zodat ‘mediawijsheid’ als thema praktisch kan worden ingebed in de dagelijkse gang van zaken en kan worden geïntegreerd in het bestaande curriculum.

De leraren van het Hogelant gunnen hun leerlingen naast de verplichte vakken die er nu eenmaal bij horen, kennis, inzicht en vaardigheden om te kunnen zorgen voor zichzelf en voor anderen – Life Skills op het gebied van wonen en werken, maar ook van vrije tijd. Denk aan belastingaangifte doen, een woning regelen en houden, een sollicitatiegesprek voeren, vrienden maken, je band plakken en jezelf presenteren.

Samen met de docenten van het Hogelant, Shapers en verschillende sponsoren realiseren we een platform met learning experiences voor leerlingen om deze skills onder de knie te krijgen.

GeenSchool is een beweging van mensen die geloven dat leren leuker, slimmer en beter kan. Niet morgen, maar nu. Hoe? Door te experimenteren binnen de ruimte die er is. We kijken samen met de school welke ruimte er bestaat.

Kijk op de website van GeenSchool om te zien welke projecten we hebben gedaan met welke scholen.

Stichting Tommie en Charlie heeft als doelstelling om kwetsbare kinderen en jongeren kansen te bieden om succesvol te zijn in onze samenleving.

Eerste van Swindenstraat 381
1093GB in Amsterdam

info@tommieencharlie.nl

KVK: 64792080
BTW: 8558.47.529
Bank: NL49INGB0007008940

Stichting Tommie en Charlie hoort bij projectbureau Thomas en Charles.